Gent Gran Activa

Proposició de llei de reforma del Codi penal per despenalitzar de l’eutanàsia

  • Actualitzat:
  • Creat:

PSC, JxSí, CSQP i CUP-CC presenten una Proposició de llei de reforma del Codi penal per despenalitzar de l’eutanàsia

La proposta vetlla per assegurar una mort "segura, pacífica i sense dolor" a qui pateix una malaltia mortal o una patologia incurable que

Els grups parlamentaris del PSC, JxSí, CSQP i CUP-CC han entrat al registre del Parlament de Catalunya una Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, de despenalització de l’eutanàsia. En concret, l'article 143.4 del Codi Penal és el marc legal que impedeix que a Catalunya es faciliti una mort digna i sense patiment a la persona que, en situació de patiment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho.

La proposta  -impulsada per la Plataforma per Dret a Morir Dignament (DMD)- per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats consta d’un article únic en el qual es modifica l’apartat 4 de l’article 143 de la Llei Orgànica del Codi Penal i s’estableix que “estarà exempt de responsabilitat penal qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d’una persona que patís una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort o de patologia incurable que provoca sofriment físic i/o psíquic greu i que es preveu permanent, causés o cooperés amb actes necessaris a la mort segura, pacífica i sense dolor d’aquesta persona, en el marc de la Llei establerta”.

L'Informe sobre l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi -elaborat pel Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya l'any 2006, a petició del Departament de Salut de la Generalitat,- ja recomanava modificar aquest article del Codi Penal. Els grups signants destaquen que “Catalunya ha estat capdavantera en la legislació sobre drets del pacient i Document de Voluntats Anticipades, i en el desenvolupament de les cures pal·liatives”.

En aquest sentit, els grups parlamentaris assenyalen que “hi ha qui contraposa les cures pal·liatives amb el que aquí s’està demanant, i no és així. Avançar en el dret a la  mort digna és disposar d’equips pal·liatius multidisciplinars 24 hores, 7 dies a la setmana, per atendre els malalts i les provables urgències. I és reforçar la formació inicial i contínua dels professionals de la medicina, infermeria, treball social i psicologia clínica perquè prenguin consciència de que l’atenció al final de la vida forma part de la seva tasca professional”.

Finalment, la proposta presentada indica que “una societat democràtica ha de vetllar per evitar que aquells que són vulnerables o estan afeblits puguin ser manipulats i siguin utilitzats per atendre els interessos d’altres persones”. I per això “cal una Llei de disposició de la pròpia vida que garanteixi la lliure autonomia personal i alhora la protecció dels col·lectius més vulnerables”.