Gent Gran Activa

Reivindiquem el dret a un envelliment actiu, digne i segur

  • Actualitzat:
  • Creat:

Manifest del PSC commemoratiu de l’1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans

Un any més els i les socialistes catalans ens adherim en aquesta diada com a merescut homenatge a la gent gran, pilar vital a la nostra societat, per exigir els seus drets, i conscienciar sobre els problemes i reptes que planteja l’envelliment progressiu de la població mundial a nivell social, econòmic, polític i cultural: es calcula que l’any 2050, les persones de més de 60 anys seran més de 2.000 milions (un 20% de la població mundial), i hem d’implementar polítiques que donin resposta en aquesta realitat, tant a nivell local, com nacional i internacional.

Com a socialistes, reivindiquem amb orgull haver impulsat les principals polítiques que han contribuït a donar dignitat i seguretat davant les limitacions pròpies de l’edat. Van ser governs socialistes els que van apostar per un sistema universal de pensions i els que van posar en marxa els pilars de l’Estat de Benestar al nostre país, dins del qual el Sistema Nacional de Salut adquireix un valor especial en els controls de salut indispensables per garantir qualitat de vida al llarg dels anys. També van ser governs socialistes els que van aprovar una Llei d’Autonomia Personal i d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència, i el Sistema de Serveis Socials amb serveis i prestacions que contribueixen al manteniment de la vitalitat, el respecte i la dignitat de les persones.

Però aquests anys de crisi econòmica, acompanyats de polítiques de retallades a l’Estat del Benestar i privatitzacions, han afectat especialment a la gent gran: pèrdua de renda disponible per l’augment de preus i per la pèrdua real de poder adquisitiu de les pensions, copagaments farmacèutics, retallada de serveis d’assistència i de subvencions a grups de suport, tancament de centres de dia per impagaments del govern,... A més, moltes pensions de jubilació han esdevingut l’únic ingrés estable de moltes famílies, de manera que multitud de persones grans han hagut d’acollir a casa seva i dins la seva precària economia a fills i filles amb família. El segment de gent gran que més ha patit la crisi i les retallades ha estat el de les dones vídues o que viuen soles, com a conseqüència de les desigualtats de gènere i que influeixen en l’accés als recursos. Així les dones grans tenen més probabilitats de ser pobres que els homes. A més, amb freqüència, elles assumeixen majors responsabilitats de cura i atenció a la família, amb pensions i altres beneficis socials insuficients, i en una situació d’extrema vulnerabilitat i solitud.

Els i les socialistes considerem l’envelliment com una etapa de la vida que no ha de comportar cap disminució de drets ni de reconeixement, per això apostem per polítiques públiques que facilitin l’envelliment actiu i productiu, no només lligat a l’àmbit del treball, sinó a la participació activa de la gent gran en la vida econòmica, política, social, cultural i cívica, garantint el principis d’autonomia i el respecte a la seva dignitat.

Per fer possible un envelliment actiu, digne i segur, el govern de l’Estat i de la Generalitat han de complir amb els compromisos de finançament de les pensions, Llei de la dependència, recuperar l’atenció sanitària universal ampliant els equips de cures pal·liatives,...

Els i les socialistes defensem el sistema públic de pensions i que es garanteixi la seva viabilitat futura. D’unes pensions dignes depèn el benestar de bona part de la nostra societat, no només de les persones grans. I reiterem la necessitat urgent d’adoptar mesures que permetin superar la pobresa de les dones que perceben pensions de viduïtat i d’aquelles persones que perceben la pensió mínima.

Des del PSC hem exigit al Govern la seva màxima implicació en l’elaboració d’una Llei de la Gent  Gran de Catalunya, per a l’establiment d’un pla d’acció front el maltractament a les persones grans que inclogui ajuts i prestacions econòmiques, eines de consulta i informació, assessorament professional a les víctimes o formació per als professionals que han de detectar, avaluar o intervenir en cas de maltractaments. Exigim l’aplicació real de les mesures econòmiques i socials recollides a la Llei de la Dependència i sol·licitem la màxima transparència en la informació rellevant per a la gent gran, com és el cas de les llistes d’espera per a residències i centres de dia.

També hem instat el Govern a fomentar i promocionar els valors i el respecte a les persones d’edat avançada, prioritzant la intergeneracionalitat entre joves i grans per combatre la solitud.

La gent gran reivindica ser tinguda en compte, ser partícip i motor dels canvis que han de dur la nostra societat a prosperar, a ser més sàvia, més digna i més justa. Reivindiquem doncs el paper actiu de la gent gran en la societat, i exigim a les institucions públiques polítiques per evitar tot tipus d’abús i violència

1 d’octubre de 2017